Kurumsal

Misyon - Vizyon

TÜRKAD, Kamuoyu oluşturma etkisi bulunan paydaşların bir platform etrafından toplanması suretiyle araştırma raporları, basın bültenleri, eğitici faaliyetler başta olmak üzere think-thank oluşumu olarak faaliyette bulunmak üzere çalışmak için kurulmuştur.

Meselelere genel bakış açısı ile ülkemizin uluslararası kuruluşlar, yargı merciileri ve divan kararlarını analiz etmek raporlamak ve değerlendirmek üzere çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda TÜRKAD, özellikle batı medya organları eliyle sunulan ve temelini sivil toplum araştırmalarına dayandırdıkları araştırma ve raporların denetimini yapmak, bilinçli yönlendirme ve manipülasyonlara karşı hakikati ortaya koyan tezlerle gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeksizin doğruları savunmayı bir görev olarak telakki etmiştir.

Diğer yandan karşı bir duruşla özellikle batı menşeili haksız eylemlerin ve insan hakları düzleminde oluşturduğu sakıncaların doğrudan tarafımızca raporlanması ve bir veri olarak ortaya konulması da önemli hedeflerdendir.

Örneğin 15 Temmuz Darbe Yargılamalarına ilişkin ülkemizin aleyhine yapılacak başvurularda gerçeği ayan beyan ortaya dökmek amacıyla yargılamalara şahitlik eden ve fiziki olarak da mahkemelerde bulunan hukukçular olarak yargılamaların adil yargılanma ilkesine riayet edilerek sürdürüldüğüne ilişkin rapor hazırlamak gibi gayelere hizmet etmekteyiz.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve Diyarbakır ekseninde merkezler teşekkül ettirilmek suretiyle toplumun tüm renklerinin STK bilincinin gerektirdiği şekilde topluluğumuza paydaş yapılması amaçlanmaktadır.

TÜRKAD, paydaş kuruluşlarımız ile yapacağımız çalışmalarla özellikle Akademi Beyoğlu ile yaptığı ortak çalışmalarla milletimize hizmet etmeyi şiar edinmiştir. Kararlılıkla bu yönde çalışmaya devam edecektir.