Kurumsal

Hakkımızda

TÜRKAD -Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi; Hukukun üstünlüğünü savunan, adaleti ve insan haklarına dayalı bir sistemi savunan hukukçuların bir araya gelerek ülkemizin ve uluslar arası mevcut problemleri çözmek adına, projeler üreten ve kar amacı gütmeyen bir kurumsal kimliğe sahiptir. Merkezimizin dayandığı temel " Birlikten Güç Doğar" ilkesidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin sivil toplum bakışına sahip, çözümcül ve hedefe odaklı konuyu değerlendiren ve en üst yarar olarak ise milletin yararını şiar edinen ve hukuk temelinde olayları irdeleyen bir yapılanmadır.

TÜRKAD, ilk olarak İstanbul eksenli daha sonra Türkiye’yi şamil projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. İstanbul genelindeki üniversitelerden 28 Hukuk Fakültesinde etkin öğrenci topluluğu ile genç beyinlere hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

TÜRKAD bünyesinde bulunan;

 • Anayasa Hukuku ve Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku Komisyonu
 • Yerel Yönetimler ve İdare Hukuku Komisyonu
 • Yapay Zekâ ve Bilişim Hukuku Komisyonu
 • Çalışma ve Ekonomi Hukuku Komisyonu
 • Aile-Kadın-Çocuk Hakları Komisyonu
 • Basın Hukuku Komisyonu
 • İnsan Hakları Komisyonu
 • Ceza Hukuku Komisyonu
 • Spor Hukuku Komisyonu
 • Gençlik Komisyonu

Alanında uzman akademisyen, avukat ve fikir insanlarının öncülüğünde çalışmalar yapmak ve topluma hizmet etmeyi hedeflemektedir. Mezkur 8 Komisyonumuz ile gündem ve genel önemi haiz konularda konferans, panel, sempozyum, açık oturum, bildiri, geziler, ödül törenleri, sosyal medya anketleri ve çalışma grupları sayesinde topluma ve genç beyinlere hizmet etmek dolayısı ile ülkemizin geleceğine hizmet etmek amacını taşımaktayız.

Örneklendirmek gerekirse Aile – Kadın – Çocuk Hakları Komisyonumuz ile kadınların aile içi sorunlarıyla ilgili tespitler ve raporlamalar yapmak, evlilik dışı çocukların yasal statüye kavuşturulması için hukuki danışmanlık ve destek vermek. Kadınların adalete erişimini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak: bu kapsamda “aile avukatlığı” sisteminin uygulamaya geçmesi için pilot çalışma yapıp sonuçlarını ilgili Bakanlığa sunmak. Mülteci kadınların istismarı ve bunun sonucunda dünyaya gelen çocukların yasal statüye kavuşturulması için hukuki destek vermek.