Etkinlikler

Hukuk Atölyesi

5 Kasım 2018 – 11 Ocak 2019

Her Pazartesi 18.00 – 20.00 “AIHM’in Yargılama Usulü ve Uyuşmazlığı Değerlendirme Kriterleri”
Her Salı 18.00 – 20.00 “BM-Güvenlik-Uluslararası Huku”
Her Çarşamba 18.00 – 20.00 “Güncel Meseleler Işığında Sağlık Hukukuna Bakış”
Her Perşembe 18.00 – 20.00 “Mecelle ve Yürürlükteki Medeni Kanun”
Her Cuma 18.00 – 20.00 “Bilişim Hukuku”